Vi erbjuder även lager och logistikutbildning.
Utbildningarna går att skräddarsy efter vad just erat företag är intresserade av.

Ubildningsalternativ
  • Logistikmiljö, vikten av att ha en god arbetsmiljö samt lagermiljö.
  • IT-utrustningar inom modern logistikhantering Truck-PC, RFID, Hand-PC, pick to voice. Vad finns och vad är relevant att använda för vårt företag .
  • Ergonomi, inriktning logistik och olika utrustningar som används allmänt.
  • Lager, terminaler, JIT, räntekostnader, kapitalbindning.
  • Inventering , saldosäkerhet.
  • Inköp, beställningspunkter.
  • Lastsäkring på lastbil, Olika godsmottagningar, olika förutsättningar
  • Ställagehantering
  • ADR
  • Distributionssystem, Förpackningar, Lastbärare och Retursystem.
 

Kurstid

 

Utbildningarna inom logistik kan kombineras oberoende. Därför är utbldningens längd omöjlig att säga innan valet av utbildningar är gjorda.
 

Alltruck AB   Tel:       0521 - 222 000
Frösjö 752   Björn:  0730 - 588 402
Ulf:       0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com