Kursen vänder sig till dig som använder dig av truckar. Enligt arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2006:05 – Användning av truckar 18 §, gäller att; "En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert".

Utbildningen är utformad efter dokumentet "Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10", som är framtaget av arbetsmarknadens parter. Dokumentet ersätter den tidigare läroplan inom området, TLP-2.

 

De Övergripande målen med utbildningen är:

  • Höja kompetensen.
  • Minska personskadorna
  • Förbättra effektiviteten.
  • Sänka kostnaderna.

Kurserna innehåller dels teoretiska och dels praktiska moment.

 

Kurstid

 

Kurstiden varierar dels beroende på vilken kategori av truck som utbildningen omfattar och dels beroende på deltagarens förutsättningar och förkunskaper. Vilket innebär att kursen genomförs under 2 – 5 dagar.

 

A- Utbildning

Låglyftande truckar, låglyftande plocktruckar och ledstaplare utgör kategori A. Utbildningen sker i block om flera av trucktyperna. Kurstiden för enbart kategori A är 1-2 dagar.

 

B- Utbildning

I B kategorin ingår höglyftande staplare, motviktstruck, fyrvägstruck, höglyftande plocktruck och skjutstativtruckar. I B-utbildningen ingår A-kategorin, vilket innebär att full grundbehörighet erhålls efter avklarad B-utbildning. Utbildningen sker i block om flera av trucktyperna. Kurstiden är 3-5 dagar beroende på deltagarens förkunskaper och kursförutsättningar

 

C- Utbildning

Under kategori C ingår tyngre truckar för speciell hantering och olika karaktärsdrag. Dessa är hjullastare för industriell hantering, teleskoplastare, gränsletruck, sidlastare, containtertruck och timmertruck. Utbildning för dessa maskiner sker för en maskintyp i taget och kurstiden är 2 dagar.

 

D- Utbildning

Kategori D utgörs av enbart dragtruckar i olika storlekar, dragtruckar och terminaldragare. Kurstiden är 2 dagar.

 

Flexibilitet

 

Våra truckutbildningar kan skräddarsys enligt era önskemål. Utbildning kan ske på ert företag med egna truckar eller i lokaler som vi tillhandahåller. Måltider kan ingå i utbildningen på kundens önskemål.

 

Utbildningarna kan anpassas till repetitionsutbildningar om behov av detta föreligger.

 

Efter avklarad utbildning utfärdas ett utbildningsintyg från TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).

Alltruck AB   Tel:        0521 - 222 000
Björn:   0730 - 588 402
Frösjö 752   Ulf:        0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com