Repetitionsutbildning kan utföras för alla våra utbildningstyper. Men främst inom de områden där det existerar krav från olika parter, svensk standard, frivilliga överenskommelser och företags interna krav.

Mobila arbetsplattformar - Repetitonsutbildning

Enligt den internationella standarden Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare) SS-ISO 18878:2004 skall utbildningsintyg gällande för mobila arbetsplattformar begränsas till en period på max 5 år från och med det att intyget utfärdas. Efter detta skall repetitionsutbildning genomföras.

 

Vi erbjuder repetitionsutbildning för operatörer av mobila arbetsplattformar som leder till att ett nytt utbildningsintyg utfärdas och arbete kan fortlöpa.

 

Kursmål och innehåll

 

Kursen är en sammanfattning av grundutbildningen som syftar till att färska upp kunskaperna kring hanteringen av liftar, kursinnehållet är bland annat:

 

  • Uppbyggnad av plattformar.
  • Mobila arbetsplattformar olika driftsystem.
  • Manövrering och egenskaper hos olika typer plattformar.
  • Användningsområde och användningsvillkor.
  • Begränsningar, säkerhetsbestämmelser.
  • Underhåll och kontroll


För mer information se Mobila arbetsplattformar

 

Kurstid

 

Repetitionsutbildning för mobila arbetsplattformar genomförs under 1 dag.

Truckförarutbildning - Repetitionsutbildning

Enligt "Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10" rekommenderas att truckförare genomför repetitionsutbildning var tredje till vart femte år. Detta är idag inget lagkrav men rekommendation och är policy hos många stora företag.

 

Mycket kan åstadkommas genom att enkelt gå igenom de fundamentala begreppen och risker för att undvika olyckor och effektivisera materialhanteringen. Kursen syftar till att fräscha upp kunskaper erhållna vid grundutbildningen och är en koncentrerad behandling av innehållet i grundkursen.

 

För mer information om innehållet se Truckförarutbildning

 

Kurstid

 

Repetitionsutbildning för truckförare genomförs under ½  - 1 dag beroende på kundens önskemål.

Alltruck AB   Tel:        0521 - 222 000
Björn:   0730 - 588 402
Frösjö 752   Ulf:        0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com
loading...