Kursen vänder sig till dig som använder dig av mobila arbetsplattformar. Enligt arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap 29 §, gäller att; "En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning".

Kursmål och innehåll

Kursen följer den internationella standarden Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare) SS-ISO 18878:2013 och de övergripande kursmålen syftar till att deltagaren efter avslutad utbildning med godkänt resultat bl.a. skall ha god kunskap om:

 

  • Uppbyggnad av plattformar.
  • Mobila arbetsplattformar olika driftsystem.
  • Manövrering och egenskaper hos olika typer plattformar.
  • Användningsområde och användningsvillkor.
  • Begränsningar, säkerhetsbestämmelser.
  • Underhåll och kontroll

Kurstid

Kursen utförs under 1 dag och behandlar de vanligaste typerna av sax- och bomliftar. Kursen innefattar dels teoretiska moment och dels praktiska.

Varaktighet

Efter avklarad utbildning utfördas utbildningsintyg som enligt Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare) SS-ISO 18878:2013 skall begränsas till fem år från och med datum för utfärdande.

Alltruck AB   Tel:        0521 - 222 000
Björn:   0730 - 588 402
Frösjö 752   Ulf:        0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com