Säkerhet

Våra säkerhetsutbildningar riktar sig till de som arbetar med lyftanordningar och lyftredskap i egenskap av förare, signalman och lastkopplare. Vi erbjuder också kompetensutbildning för möntörer av ställning för arbete på hög höjd.