Fallskyddsutbildning vänder sig till dig som arbetar på höga höjder.
Utbildningen omfattar korrekt användning av säkerhetssele och fallskyddet. Man visar på hur den personliga skyddsutrustningen kan orsaka skador om den används felaktigt.

Här är ett axplock av arbetsmiljöföreskrifter där fallskyddsutbildning lämpar sig.

• AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
• AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
• AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
• AFS 2013:4 Ställningar
• AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
• AFS 2014:26 Byggnads- och anläggningsarbetenUnder utbildningsdagen så ser programmet ut på följande vis.

        • Lagar och bestämmelser

        • Arbetsmiljöplan
        • Undersökning och riskbedömning
        • Sanktionssystem
        • Säkerhetssele
        • Fallskydd
        • Provning av sele, praktisk övning
        • Tillsyn, besiktning och kassation
       


Kursen utförs under ½ - 1 dag och innehåller teoretiska samt praktiska övningar och slutprov.

Alltruck AB   Tel:        0521 - 222 000
Björn:   0730 - 588 402
Frösjö 752   Ulf:        0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com