Utbildningen lämpar sig for den som utför arbete med ställning upp t.o.m. 9 meter. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 Ställningar 47 § gäller att "Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning"

Utbildningen genomförs utefter de bestämmelser i AFS 2013:4 som omfattar av allmän utbildning.

"2. Allmän utbildning.

För dem som utför arbete med ställningar med högst 9 m (fyra bomlagshöjder) till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion."

Kursmål och innehåll

Kursen syftar till att ge deltagaren fördjupande kunskaper inom:

  • Tolkning av planer och instruktioner för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
  • Säkerhet och risker kring ställningsmontage.
  • Villkor beträffande tillåten lastkapacitet.
  • De nödvändiga åtgärderna för att förebygga risk för fall av person eller föremål.
  • Väderförhållen som påverkar säkerheten negativt och de åtgärder som bör vidtas t.ex. förankringsmöjligheter.

Kurstid

Kursen genomförs under 1-2 dag(ar) beroende på gruppstorlek och förstudier.

Efter avslutad utbildning med godkända resutat utfärdas utbildningsintyg från Sveriges Byggindustrier.

Alltruck AB   Tel:        0521 - 222 000
Björn:   0730 - 588 402
Frösjö 752   Ulf:        0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com