Kursen vänder sig till dig som arbetar med lyftanordningar och lyftredskap. Detta omfattar likväl den som är förare av travers eller lyftanordning som den som assisterar i arbetet med lastkoppling. Enligt arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap 29 §, gäller att; "En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning".

Kursen följer den internationella standarden Lyftkranar - Utbildning av lastkopplare och signalmän (ISO 23853:2004) och de övergripande kursmålen syftar till att deltagaren efter avslutad utbildning med godkänt resultat bl.a. skall:

  • Vara väl insatt i problematiken lastkoppling.
  • Kunna olika lyftanordningars arbetssätt samt olika säkerhetsregler.
  • Ha förståelse och kunskap om skötsel och vård.
  • Kunna hantera och manövrera lyftanordningen på ett säkert sätt.
  • Vara väl förtrogen med olika typer av manöverdon.


Kursen utförs under 1 – 2 dagar och innehåller teoretiska samt praktiska övningar och slutprov.

Alltruck AB   Tel:        0521 - 222 000
Björn:   0730 - 588 402
Frösjö 752   Ulf:        0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com