Kursen vänder sig till dig som leder eller övervakar arbete med truckar. Enligt arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2006:05 – Användning av truckar 20 §, gäller att; " Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert".

 

Kursmål och innehåll


Kursen ger deltagaren fördjupade kunskaper i:

 

  • Lagar och förordningar samt lokala bestämmelser
  • Säkerhet och ansvar
  • Skötsel och vård samt daglig tillsyn
  • Riskbedömning

Kurstid


Kursen utförs under ½ till 1 dag per grupp.

 

Alltruck AB   Tel:        0521 - 222 000
Björn:   0730 - 588 402
Frösjö 752   Ulf:        0705 - 445 000
468 90 Vänersnäs   alltruck@telia.com